สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations)ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพศาล
ลาภจรัสแสงโรจน์
ขณะนี้เวลา

- หน่วยงาน -
จำนวนผู้เข้าชม

:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...