หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษา
 
 
 
 
กิจกรรมในปีการศึกษา 2559


ชมนิทรรศการ ณ หอปูมละกอน :: 6 กรกฎาคม 2559 ::
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ :: 1 กรกฎาคม 2559 ::
วันต่อต้านยาเสพติดโลก :: 26 มิถุนายน 2559 ::
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จ.พะเยา :: 17 มิถุนายน 2559 ::
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 :: 16 มิถุนายน 2559 ::
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (การอบรมวงเมโลเดียนจังหวัดลำปาง) :: 11- 12 มิถุนายน 2559 ::
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื้อพัฒนาศักยภาพครู:: 10 พฤษภาคม 2559 ::

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -
เทศบาลนครลำปาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
TK Park อุทยานการเรียนรู้
 
 
 
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kaniss.aey@gmail.com
...