หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษา
ผลงาน
นวัตกรรมของครู
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ธุรการโรงเรียน ในวันและเวลาราชการ
วันบุญทวงศ์
:: 5 ตุลาคม 2559 ::
โรงเรียนเทศบาล 3(บุญวงศ์อนุกูล)จัดพิธีทำบุญให้กับ พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
และมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมีแขกเชื้อเจ้าฝ่ายเหนือ ท่านนายกเทศมนตรีนครลำปาง ท่านผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง ท่านคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนบริษัทปูนซีเมนต์ ห้างร้านและแขกผู้เกียรติทั้งหลายที่มาร่วมงานทำบุญในวันนี้
โครงการอบรม ท.3 เยาวชนใฝ่ดีไ ม่มีเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด 
:: 28 สิงหาคม 2559 ::
โรงเรียนเทศบาล 3(บุญทวงศ์อนุกูล)ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง สถาบันธรรมมาภิวัฒน์
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานหลักประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรม ท.3เยาวชนใฝ่ดีไม่มีเหล้า
บุหรี่ ยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แสดงผลงาน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: 23 สิงหาคม 2559 ::
พิธีปิดโครงการ ครู D.A.R.E
:: 16 สิงหาคม 2559 ::
เทศบาลนครลำปางร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางและโรงเรียนเทศบาล 3(บุญทวงศ์อนุกูล)จัดพิธีปิดโครงการ"การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)
ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางคือโรงเรียนเทศบาล 3(บุญทวงศ์อนุกูล)
โรงเรียนเทศบาล 5(บ้านศรีบุญเรือง) โรงเรียนเทศบาล 6(วัดป่ารวก)โดยได้รับเกียรติจาก
ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางจันทร์สม เสียงดี ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับ
โรงเรียนคณะครูนักเรียนในสังกัด
ร่วมงานเดิน-วิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน
:: 14 สิงหาคม 2559 ::
โรงเรียนเทศบาล3(บุญทวงศ์อนุกูล)ส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกายดูแลสุขภาพ
โดยเข้าร่วมเดินวิ่ง-เฉลิมพระเกียรติมหาราชินีแม่เมาะฮาลฟ์มาราธอนปี2559
วันแม่แห่งชาติ
:: 11 สิงหาคม 2559 ::
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีการตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมถวายพระพร การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น กิจกรรมน้อมบูชาพระคุณแม่ การมอบทุนการศึกษาในกิจกรรม เยี่ยมบ้าน ภาพบรรยากาศสุดซาบซึ้งแบบแม่และลูก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือต้านยาเสพติด
:: 4 สิงหาคม 2559 ::
เข้าพรรษา
:: 11 สิงหาคม 2559 ::
คณะครูและนักเรียน ร.ร.เทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา นำเทียนถวายตามวัดต่าง ๆ ได้แก่ วัดบุญวาทย์วิหาร วัดคะตึกเชียงมั่น วัดบุญยืน วัดป่าดัวะ วัดศรีเกิด และวัดหมื่นกาศ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ของระดับชั้นอนุบาล "รถม้าลำปาง"

:: 8 กรกฎาคม 2559 ::
อบรม "ยุวสาสมาธิ" ณ วัดเชตวัน
:: 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ::
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14
ประจำปีการศึกษา 2559 ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
กิจกรรมในปีการศึกษา 2559


ชมนิทรรศการ ณ หอปูมละกอน :: 6 กรกฎาคม 2559 ::
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ :: 1 กรกฎาคม 2559 ::
วันต่อต้านยาเสพติดโลก :: 26 มิถุนายน 2559 ::
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จ.พะเยา :: 17 มิถุนายน 2559 ::
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 :: 16 มิถุนายน 2559 ::
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (การอบรมวงเมโลเดียนจังหวัดลำปาง) :: 11- 12 มิถุนายน 2559 ::
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื้อพัฒนาศักยภาพครู:: 10 พฤษภาคม 2559 ::

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววรญา วิไลรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขณะนี้เวลา

จำนวนผู้เข้าชม

- หน่วยงาน -
เทศบาลนครลำปาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
TK Park อุทยานการเรียนรู้
 
 
 
 
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kaniss.aey@gmail.com
...