หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษา
ผลงาน
นวัตกรรมของครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือต้านยาเสพติด
:: 4 สิงหาคม 2559 ::
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ของระดับชั้นอนุบาล "รถม้าลำปาง"

:: 8 กรกฎาคม 2559 ::
อบรม "ยุวสาสมาธิ" ณ วัดเชตวัน
:: 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ::
ชมนิทรรศการ ณ หอปูมละกอน
:: 6 กรกฎาคม 2559 ::
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14
ประจำปีการศึกษา 2559 ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
:: 1 กรกฎาคม 2559 ::
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
:: 26 มิถุนายน 2559 ::
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จ.พะเยา
:: 17 มิถุนายน 2559 ::

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
:: 16 มิถุนายน 2559 ::

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
(การอบรมวงเมโลเดียนจังหวัดลำปาง)

:: 11- 12 มิถุนายน 2559 ::

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
เพื้อพัฒนาศักยภาพครู

:: 10 พฤษภาคม 2559 ::

กิจกรรมในปีการศึกษา 2559ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววรญา วิไลรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขณะนี้เวลา

จำนวนผู้เข้าชม

- หน่วยงาน -
เทศบาลนครลำปาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
TK Park อุทยานการเรียนรู้
 
 
 
 
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kaniss.aey@gmail.com
...